Mozaiku.net

Termet dhe kushtet

Ju faleminderit që keni zgjedhur të përdorni platformën mozaiku.net

Ne e krijuam këtë politikë me një respekt themelor për të drejtën e përdoruesve tanë për privatësi dhe për të udhëhequr marrëdhëniet tona me përdoruesit tanë. 

Të dhënat

Përdoruesit e regjistruar janë të mirëpritur të na kërkojnë të ndryshojmë ose fshijmë të dhënat e tyre të ruajtura në mozaiku.net në çdo kohë, për çfarëdo arsye.

Si i përdorim këto të dhëna

Ne i përdorim këto të dhëna për t’i siguruar përdoruesve shërbimin për të cilin janë regjistruar dhe t’u sigurojmë atyre përvojën më të mirë të mundshme.

Përmbajtja e artikujve (kontenti)

Platforma përdorë mekanizma mbrojtës për materialet tuaja nga kopjimi apo printimi.

error: Përmbajtja është e mbrojtur!